Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là gì?

Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là gì?

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư hiện tại chưa có một định nghĩa rõ ràng nào trong Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010 nói riêng và các văn bản pháp luật khác nói chung. Tuy nhiên, có thể hiểu sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không chia lãi bao gồm hai phần tương đối tách biệt nhau: phần bảo hiểm và phần đầu tư, trong đó phần đầu tư là chủ yếu. Khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư khách hàng phải đóng phí bảo hiểm đổi lại họ nhận được sự bảo vệ về tài chính của công ty bảo hiểm đồng thời có cơ hội tích lũy đầu tư với lãi suất cao. Phí bảo hiểm của khách hàng sẽ được chia làm hai phần:

 • Phần thứ nhất: Dành cho bảo hiểm nhân thọ (chiếm tỷ lệ nhỏ trong phí bảo hiểm)
 • Phần thứ hai: Dành cho tiết kiệm, đầu tư thu lợi nhuận (chiếm tỷ lệ lớn trong phí bảo hiểm). Thông thường công ty bảo hiểm có hai hoặc nhiều quỹ đầu tư để bên mua bảo hiểm lựa chọn; mỗi quỹ đầu tư được đầu tư theo một danh mục đầu tư xác định; phần lớn số phí bảo hiểm được phân bổ để mua các đơn vị quỹ đầu tư đã chọn. Bên mua bảo hiểm được hưởng lợi nhuận khi giá trị đơn vị quỹ tăng hoặc chịu tổn thất khi các giá trị các đơn vị quỹ giảm.
Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là gì?
Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư bao gồm bảo vệ lẫn đầu tư.

Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

 • Thứ nhất, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Tức đây là sản phẩm bảo hiểm thuộc nhóm bảo hiểm nhân thọ. Theo quy định tại khoản 12 Điều 2 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010 thì: “Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết”. Như vậy, có thể thấy sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư cũng là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho tính mạng con người.
 • Thứ hai,sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư gồm hai phần : phần bảo hiểm và phần đầu tư. Phần bảo hiểm là phần chiếm tỷ lệ nhỏ trong phí bảo hiểm là phần dành cho bảo hiểm nhân thọ của người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư. Phần đầu tư là khoản tiền mà người mua bảo hiểm tiết kiệm để đầu tư và thu lợi nhuận phần này chiếm tỉ lệ lớn trong phí bảo hiểm.Tức là ngoài việc tham gia bảo hiểm người mua bảo hiểm còn tham gia vào đầu tư trong các quỹ đầu tư chuyên nghiệp.
 • Thứ ba,sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư không chia lãi; người tham gia bảo hiểm sẽ là chủ đầu tư của các quỹ vì thế sẽ được hưởng lãi đầu tư thực tế của các quỹ đầu tư mà khách hàng lựa chọn.
 • Thứ tư, tính minh bạch cao. Một trong các ưu điểm của dạng bảo hiểm này là việc khách hàng có thể biết rõ phí bảo hiểm của mình được đầu tư vào đâu. Khách hàng có thể kiểm soát rủi ro của minh bằng việc lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào những quỹ đầu tư mà mình cho là phù hợp nhất. Đây là đặc điểm mà các hợp đồng bảo hiểm khác không có được vì mọi hoạt động đầu tư được quyết định bởi doanh nghiệp bảo hiểm.

Các loại sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

Có nhiều loại sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Để chọn được sản phẩm phù hợp khách hàng nên căn cứ vào điều kiện tài chính, nhu cầu của bản thân và gia đình. Các loại bảo hiểm liên kết đầu tư cơ bản:

 • Sản phẩm liên kết đầu tư trọn đời: Kết hợp giữa bảo hiểm trọn đời và đầu tư. Đây là một chương trình tài chính cho phép người tham gia có cơ hội tiết kiệm, đầu tư dài hạn trọn đời với lãi suất cao. Bên cạnh đó còn được bảo hiểm trong suốt cuộc đời để khi qua đời sẽ có một khoản tiền để lại cho người thân, người phụ thuộc.
 • Sản phẩm liên kết đầu tư hỗn hợp: Kết hợp giữa bảo hiểm hỗn hợp và đầu tư. Đây là một chương trình tài chính giúp khách hàng tích lũy, tiết kiệm một khoản tài chính trong một khoảng thời gian xác định với lãi suất cao thực hiện các dự định trong tương lai; đồng thời được công ty bảo hiểm bảo đảm tài chính nếu không may gặp rủi ro.
 • Sản phẩm liên kết đầu tư trả tiền định kỳ: Kết hợp giữa bảo hiểm trả tiền định kỳ và đầu tư. Khi tham gia sản phẩm này khách hàng có cơ hội tích lũy, tiết kiệm, đầu tư với lãi suất cao để đến khi về già có những khoản tiền định kỳ để chi tiêu.

Yêu cầu khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư

Khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư, bên mua bảo hiểm được quyền quyết định việc đầu tư số phí bảo hiểm của mình vào quỹ nào phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận và mức độ chấp nhận rủi ro. Hiểu biết về đầu tư sẽ rất có ích cho người tham gia bảo hiểm khi lựa chọn quỹ đầu tư. Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư không nhất thiết phải là một chuyên gia đầu tư.

Việc đầu tư được người tham gia bảo hiểm ủy thác cho công ty bảo hiểm. Các chuyên gia đầu tư của công ty bảo hiểm có trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn các tài sản đầu tư để lập nên bản danh mục đầu tư (bao gồm nhiều loại tài sản đầu tư nhằm phân tán rủi ro và mang lại lợi ích cho người sở hữu các đơn vị đầu tư trong quỹ). Như vậy, Người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư có thể yên tâm vì đã ủy thác đầu tư cho những chuyên gia hàng đầu (những người có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao với “tiền” của khách hàng). Không những thế sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư có tính minh bạch rất cao. Công ty bảo hiểm luôn cung cấp đầy đủ, chính xác, công khai các thông tin liên quan tới quỹ đầu tư:

 • Mục tiêu, chính sách hoạt động của quỹ
 • Chi phí quản lý liên quan
 • Giá đơn vị của quỹ
 • Báo cáo thường niên về lợi nhuận đầu tư

Nguồn: luatduonggia

Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là gì?
Đánh giá bài viết

Bạn đang ở Đà Nẵng?

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các lợi ích, quyền lợi khi tham gia BHNT?
Chúng tôi sẽ lên lịch hẹn,hỗ trợ tư vấn và tìm ra giải pháp bảo vệ tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *