Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Dưới đây là một số các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam:

(Click vào Tên văn bản để xem hoặc tải về nhé!)

Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Nội dung văn bản
Luật Kinh doanh bảo hiểm 24/2000/QH10 Quốc hội 09/12/2000 Luật quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Nghị định 45/2007/NĐ-CP Chính phủ 27/03/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
Nghị định 46/2007/NĐ-CP Chính phủ 27/03/2007 Quy định chế độ tài chính với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm 61/2010/QH12 Quốc hội 24/11/2010 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
Nghị định 123/2011/NĐ-CP Chính phủ 28/12/2011 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi bổ sung nghị định 45/2007/NĐ-CP
Thông tư 124/2012/TT-BTC (Phụ lục) Bộ Tài chính 30/07/2012 Hướng dẫn thi hành nghị định 45/2007/NĐ-CP và Luật Sửa đổi bổ sung luật Kinh doanh bảo hiểm
Thông tư 125/2012/TT-BTC Bộ Tài chính 30/07/2012 Quy định về các khoản mục chi phí trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
Nghị định 68/2014/NĐ-CP Chính phủ 09/07/2014 Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 45/2007/NĐ-CP
Thông tư 194/2014/TT-BTC Bộ Tài chính 17/12/2014 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TT-BTC và Thông tư 125/2012/TT-BTC
Quyết định 15/QĐ-QLBH Bộ Tài chính 10/03/2015 Ban hành quy chế tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm
Nghị Định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ Chính Phủ 01/07/2016  Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm
5 (100%) 1 vote

Bạn đang ở Đà Nẵng?

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các lợi ích, quyền lợi khi tham gia BHNT?
Chúng tôi sẽ lên lịch hẹn,hỗ trợ tư vấn và tìm ra giải pháp bảo vệ tốt nhất!

One thought on “Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm

  1. Pingback: Bảo hiểm nhân thọ có lừa khách hàng? | Đầu tư Bảo hiểm nhân thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *