Có cần thiết phải chỉ định Người thụ hưởng trên Giấy yêu cầu bảo hiểm hay không?

Có cần thiết phải chỉ định Người thụ hưởng trên Giấy yêu cầu bảo hiểm hay không?
Có cần thiết phải chỉ định Người thụ hưởng trên Giấy yêu cầu bảo hiểm hay không?
Có cần thiết phải chỉ định Người thụ hưởng trên Giấy yêu cầu bảo hiểm hay không?

Để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm được chi trả đúng người mà mình mong muốn, người tham gia bảo hiểm nên chỉ định Người thụ hưởng ngay khi lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm có thể yêu cầu bổ sung hoặc thay đổi Người thụ hưởng hay điều chỉnh tỷ lệ thụ hưởng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.

 

Có cần thiết phải chỉ định Người thụ hưởng trên Giấy yêu cầu bảo hiểm hay không?
5 (100%) 15 votes

Bạn đang ở Đà Nẵng?

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các lợi ích, quyền lợi khi tham gia BHNT?
Chúng tôi sẽ lên lịch hẹn,hỗ trợ tư vấn và tìm ra giải pháp bảo vệ tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *