Hình thức Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Hình thức Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Cũng như ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là một ngành dịch vụ có ảnh hưởng rất lớn đến an toàn tài chính của rất nhiều gia đình cũng như đối với xã hội, vì vậy hoạt động BHNT được Nhà nước, thông qua Bộ Tài chính, quản lý rất chặt chẽ.

Hình thức Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Luật kinh doanh bảo hiểm đã được quốc hội thông qua tháng 11/2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2001.

Tại Điều 14 – Luật kinh doanh bảo hiểm đã quy định “Hình thức hợp đồng bảo hiểm” như sau:

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định”.

Hình thức Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như thế nào?
5 (100%) 2 votes

Bạn đang ở Đà Nẵng?

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các lợi ích, quyền lợi khi tham gia BHNT?
Chúng tôi sẽ lên lịch hẹn,hỗ trợ tư vấn và tìm ra giải pháp bảo vệ tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *