Hợp đồng bảo hiểm của tôi sẽ được phục vụ thế nào nếu Tư vấn viên nghỉ việc?

Hợp đồng bảo hiểm của tôi sẽ được phục vụ thế nào nếu Tư vấn viên nghỉ việc?

Hợp đồng bảo hiểm của tôi sẽ được phục vụ thế nào nếu Tư vấn viên nghỉ việc?Khi Tư vấn viên được giao phục vụ Hợp đồng của Bạn nghỉ việc, Công ty bảo hiểm sẽ phân công Tư vấn viên khác tiếp tục phục vụ. Bạn có thể yên tâm là việc thay đổi Tư vấn viên phục vụ hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp đồng của bạn theo các cam kết tại Điều khoản Hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm của tôi sẽ được phục vụ thế nào nếu Tư vấn viên nghỉ việc?
5 (100%) 5 votes

Bạn đang ở Đà Nẵng?

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các lợi ích, quyền lợi khi tham gia BHNT?
Chúng tôi sẽ lên lịch hẹn,hỗ trợ tư vấn và tìm ra giải pháp bảo vệ tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *