Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự thỏa thuận giữa Bên mua bảo hiểm (BMBH) và Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), trong đó BMBH phải đóng phí bảo hiểm, còn DNBH phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 1. Tên/ địa chỉ của DNBH(Doanh nghiệp bảo hiểm)/ BMBH(Bên mua bảo hiểm)/ NĐBH(Người được bảo hiểm)/ NTH(Người thụ hưởng).
 2. Đối tượng bảo hiểm.
 3. Số tiền bảo hiểm.
 4. Phạm vi bảo hiểm/ điều kiện bảo hiểm/ điều khoản bảo hiểm.
 5. Thời hạn bảo hiểm/ Mức phí bảo hiểm/ phương thức đóng phí.
 6. Điều kiện loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
 7. Thời hạn và phương thức giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 8. Quy định về giải quyết tranh chấp.
 9. Ngày tháng năm giao kết hợp đồng.
 10. Một số nội dung khác….

Sau khi khách hàng đồng ý tham gia Bảo hiểm nhân thọ, khách hàng sẽ nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bao gồm các nội dung nêu trên. Sau khi nhận bộ hợp đồng, khách hàng có Quyền xem xét kéo dài trong nhiều ngày để đọc kỹ các điều khoản và điều chỉnh, xem Thời gian xem xét hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Trách nhiệm cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm

 • Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác từ cả 2 bên: BMBH và DNBH.
 • DNBH và BMBH có quyền đơn phương đình chỉ HĐBH khi 1 trong 2 bên cố ý cung cấp thông tin sai sự thật.
 • DNBH có trách nhiệm bảo mật thông tin do BMBH cung cấp.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ bị Vô hiệu – Mất hiệu lực khi:

 1. BMBH hoặc DNBH có hành vi lừa dối khi giao kết HĐBH (hợp đồng bảo hiểm).
 2. BMBH không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
 3. Thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng Bảo hiểm không tồn tại.
 4. Thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra.
 5. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng bảo hiểm là gì?
5 (100%) 6 votes

Bạn đang ở Đà Nẵng?

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các lợi ích, quyền lợi khi tham gia BHNT?
Chúng tôi sẽ lên lịch hẹn,hỗ trợ tư vấn và tìm ra giải pháp bảo vệ tốt nhất!

One thought on “Hợp đồng bảo hiểm là gì?

 1. Pingback: Nên mua bảo hiểm nhân thọ của công ty nào? | Đầu tư Bảo hiểm nhân thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *